Öğrencilerin Umudu Geliştirmelerine Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Araştırmaya göre, umut akademik başarının anahtarı ve öğrencilerin zamanla geliştirdikleri bir beceri. İşte bunu geliştirmenin yolu;

“Umarım bu sınavdan ‘100’ alırım!” Öğretmenler, öğrencilerinden kaç defa bu sözcükleri duydu? Tabii ki çoğu öğretmen öğrencilerinin ‘100’ almasını ister.

Araştırma, öğrencilerinin daha çok ‘100’ almasını isteyen öğretmenler için şunu öneriyor:

Öğretmenler, öğrencilerinin daha çok umut geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olmalı.

Kolay gibi görünmesine rağmen bu araştırma, umudu geliştirmenin aslında zor bir süreç olduğunu ileri sürüyor, fakat çaba harcayanlar için çok önemli kazanımlar doğuruyor.

Araştırmacılar, umutlu öğrencilerin daha iyi akademik başarılara sahip olduğunu, daha güçlü arkadaşlık ilişkileri kurduğunu, bununla birlikte daha çok yaratıcılık gösterdiklerini ve daha iyi problem çözücü olduklarını ifade etmektedir. Ayrıca, daha düşük oranda kaygı ve depresyon yaşama ve okuldan ayrılma eğiliminde oldukları da ileri sürülmektedir.

Ancak bu, umut mu tüm bu kazanımları doğurur anlamına gelmekte ya da okulda veya arkadaş ilişkilerinde başarılı olamamak öğrenciler için umudun kamçısı olabilir mi?

Aslında çalışmalar, umudun öz-değer duygusu taşıma veya hayata dair pozitif bir tutum edinmekten çok öğrencinin gelecekteki akademik başarısını belirlemede daha etkili bir rolü olduğunu gösteriyor.   

Peki, öğretmenler hangi öğrencinin daha umutlu olduğunu nasıl bilebilir? Kolay; Başarısızlığı kişisel olarak algılamayanlar. Aksine, onlar başarısızlığı bundan sonraki performanslarını geliştirmek için kullanırlar. Bununla birlikte daha iyimserdirler ve zorluklar karşısında kendilerine şunu söylerler: “Başarabilirim. Vazgeçmeyeceğim.”

Çoğu kez öğrenciler ailevi koşullar sebebiyle umutlarını yitiriyor. Bir çalışma, aile üyesine veya bir arkadaşına uygulanan şiddete tanıklık etmiş olan öğrencilerin daha az umutlu olduğunu gösteriyor.

İyi haber şu ki umut yeşertilebilir, hatta onu kaybetme tehlikesinde olan öğrenciler arasında bile. Ancak, öncelikle farkına varmamız gereken bilim adamlarının umut hakkındaki söylemleridir.

Umut, ‘umarım piyango bana çıkar’ ifadesinde olduğu gibi boş ümit anlamına gelmez. Aksine umudu olan insan, aşağıda ifade edilen adımları nasıl atacağını bilir.

  • Ulaşılabilir ve net hedefler koymak.
  • Bu amaçlara ulaşmada çeşitli stratejiler belirlemek.
  • İşler zorlaştığında bile stratejileri uygularken motive kalabilmek.

Umudu aşılamada bahsedilen bu adımları inşa etmek isteyen eğitimciler için araştırmaya dayalı beş ilke şöyle ifade edilebilir.

1.     Makrodan mikroya en üst hedefleri belirlemek ve bu hedefleri gerçekleştirmeye öncelik vermek

Öğrencilerinize onlar için önemli olan şeyleri içeren ‘büyük resmi’ yaratmalarını sağlayarak işe başlayın (öğretmenler, arkadaşlar, aile, spor ya da kariyer) ve hangi alanın onlar için daha önemli olduğu ve her bir alanın onları nasıl memnun ettiği üzerine düşünmelerini sağlayın. Unutmamalı ki bu amaçlar, ailelerin ya da okulun değil, öğrencilerin isteklerinden oluşmalıdır. Aksi takdirde, çalışmaların öngördüğü gibi, öğrenciler kısa süre içinde ilgi ve motivasyonlarını kaybedeceklerdir, özellikle zorluklar ile karşı karşıya kaldıklarında.

İkincil olarak, öğrencilerinize hem spesifik hem de pozitif ve çözüm odaklı yaklaşım içeren amaçları nasıl yaratacaklarını öğretin. Bu amaçlar, bugün ki bir şeyden kaçmak yerine gelecekteki bir şeyi başarmak üzerine odaklanmalı, örneğin, “Soda içmeyi bırakacağım” yerine “Basket takımında oynamak istiyorum” çok daha etkili ve motive edici bir amaçtır.

Son olarak, öğrenciler hedeflerini önem derecesine göre sıralamalıdır. Araştırmacılar, bunun özellikle daha umutsuz öğrenciler için hayati olduğunu ifade ediyor çünkü onlar akıllarına gelen her hedefi hayata geçirmeye çabalıyorlar, bunu yaparken de genel iyi oluşlarını etkileyen amaçlarından dikkat ve enerjilerini uzaklaştırıyorlar.

 2.     Amaçları bölmek, özellikle uzun dönemli hedefleri adımlara ayırmak

Araştırmalar ortaya koyuyor ki daha umutsuz olan öğrenciler, hedeflerin bir kerede başarılabileceğini düşünür çünkü amaçlara adım adım nasıl ulaşacaklarına yönelik ebeveyn yönlendirmesinden yoksundurlar. Amaçlarını adımlardan oluşan bir dizi olarak görebilmeyi öğretmek, öğrencilere bu süreç boyunca başarılarını kutlamak için sebepler de sunacaktır, bu da motivasyonu yüksek tutmanın en önemli yoludur.

3.     Bir amaca ulaşmak için birden fazla yolun olabileceğini öğretmek

Çalışmalar, daha umutsuz öğrenciler için en büyük zorluklardan birinin geçmiş zorlukları aşamamak olduğunu gösteriyor. Bu öğrenciler sıklıkla problem çözme becerilerinden yoksun oluyorlar, bu da onlar için hedeflerini aramaktan vazgeçiren bir sonuç doğuruyor.  Bu yüzden, amaçlarına giden farklı yolların olduğunu görmeyi öğretmek, aşılamaz bariyerlerin yıkılmasını sağlayacaktır.  Daha önemli olan ise öğretmenlerin, öğrencilerinin zorlukları yetenek eksikliği ile bir tutmadığından emin olmasıdır; bunun yerine, herkesin zorluklarla karşılaşabileceği hatırlatılmalıdır. Başarı bu engelleri aşmak için yaratıcı yollar geliştirmeyi gerektirir, bu engellerden kaçmayı değil.

4.     Başarı hikâyeleri anlatmak

Bilim insanları, umutlu öğrencilerin bir zorlukla karşılaştıkları zaman, başarı hikâyelerinden yararlandıklarını öne sürüyor. Ancak, daha umutsuz öğrenciler böyle bir tutum sergilemiyorlar. Bu sebeple, öğretmenler için önemli olan nokta, kitaplar okumak ve diğer insanların hikâyelerini paylaşmak, özellikle de amaçlarına ulaşmada zorlukların üstesinden gelebilmiş kişilerin hikâyelerini paylaşmak.

 5.     Işık tutmak ve olumlu olmak

Öğrencilerin amaçlarına ulaşma sürecinden keyif almalarını öğretmek oldukça önemlidir; hatta yanlış yaptıklarında veya zorluklar ile karşılaştıklarında bile kendilerine gülebilmeyi. Her şeyden önemlisi, kendine acımamaktır. Araştırmalar, pozitif iç konuşmaya sahip öğrencilerin, yanlışları için kendisi ile kavga eden öğrencilere göre başarıya ulaşmalarının daha muhtemel olduğunu gösteriyor.

Öğrencilerin umudu geliştirmesine yardımcı olmak, onlar için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri. Umudu geliştirmek sadece kısa vadede öğrencilerin daha çok ‘100’ almalarını sağlamaz, aynı zamanda öğrencilere okul hayatında ve yaşamın içinde uzun dönemli hedeflerine ulaşmak için güven ve yaratıcılık da aşılar.  

 

Kaynak:

 http://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_help_students_develop_hope

 

 

 


Adnan Saygun Caddesi , Vişne Çıkmazı Sokak, Gündeş Sitesi Pelin Apt. B Blok, No:7 D:7 Kat:3, Ulus / Beşiktaş / İSTANBUL
+90 212 257 04 05   |   +90 543 224 57 25   |   iz@izlearningcenter.com